คู่มือการใช้งาน WebEx ฉบับเต็ม

ทำความรู้จัก

WebEx เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference  มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและประหยัดเวลา  โดยสามารถเข้าใช้งาน ได้ 3 ช่องทาง คือ

  • ผ่าน web browser เช่น Mozilla Firefox ,IE ,Chrome เป็นต้น
  • เข้าระบบด้วย App (สาหรับติดตั้ง) Cisco Webex Meetings Desktop App
  • เข้าระบบด้วย App Cisco Webex Meetings Mobile App

การเข้าใช้งาน/การดาวน์โหลด


คู่มือการใช้งาน (Manual)


วิดีโอ (Video)

อินโฟกราฟิก (Infographic)