คู่มือใช้งาน Zoom ฉบับเต็ม

ทำความรู้จัก

โปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์รองรับ ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, IOS และ Android สามารถประชุมร่วมกันได้จำนวนมาก การใช้งานโปรแกรม Zoom แบบ Basic Personal Meeting Free สามารถใช้ได้นาน 40 นาที ต่อรอบการประชุม หากต้องการใช้งานต่อเจ้าของห้องจะต้องสร้างห้องประชุมใหม่


การเข้าใช้งาน/การดาวน์โหลด

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.zoom.us จากนั้นคลิกที่ Sign up for free

การสมัครและการล็อกอินเข้าใช้งาน Zoom

  • Your work email address กรณีต้องการลงทะเบียนผู้ใช้ Zoom
  • Sign in with SSO เข้าใช้งานด้วย Single sign on
  • Sign in with Google เข้าใช้งานด้วย Gmail
  • Sign in with Facebook เข้าใช้งานด้วย Facebook

คู่มือการใช้งาน (Manual)


วิดีโอ (Video)

อินโฟกราฟิก (Infographic)